УГОДА і ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ КОРИСТУВАЧАМИ (далі – Угода та
Правила)

Ця Угода та Правила регламентують порядок використання Користувачами – Веб-сайту і
всіх додаткових ресурсів, розміщених на ньому, в тому числі регламентує взаємовідносини
між Користувачами і Адміністрацією Веб-сайту.

1 . Поняття та визначення:
Користувачі Веб-сайту/Користувачі – будь-яка фізична особа, яка здійснює доступ на
Веб-сайт і використання ресурсів Веб-сайту за допомогою мережі Інтернет. Зареєстрований
користувач Веб-сайту – фізична особа, яка здійснила процес реєстрації і створила на Веб-
сайті свій обліковий запис. Зареєстрованому користувачу Адміністрація Веб-сайту надає
доступ до додаткових ресурсів Веб-сайту. Веб-сайт – сукупність програмних та апаратних
засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, які
забезпечують доступ необмеженому колу осіб до цих інформаційних ресурсів та інші
інформаційні послуги через мережу Інтернет. Веб-сайт розміщений в мережі Інтернет за
унікальною адресою (URL): https://leacompany.net, а також його піддомени і версії для інших
апаратних платформ. Контент – інформаційне наповнення Веб-сайту складається з: Контент
Адміністрації Веб-сайту – тексти, графіка, аудіо-, відео-, фото-, інше інформаційне
наповнення Веб-сайту, яке здійснює Адміністрація Веб-сайту. Контент користувача –
матеріали (текстові, графічні, аудіо -, відео-, фото-, інше ) в електронному вигляді, які
Зареєстрований користувач завантажує на Веб-сайт. Адміністрація Веб-сайту може
встановлювати вікові обмеження для доступу до Контенту, Користувач, який не досяг
необхідного віку, зобов’язується утримуватись від доступу до такого Контенту.
Адміністрація Веб-сайту за своїм вибором може надавати право доступу до певного
контенту тільки для Зареєстрованих користувачів Веб-сайту. Адміністрація Веб-сайту
інформує користувачів про обмеження доступу до певного контенту, шляхом розміщення
відповідної інформації в момент кліка Користувача на Контент на Веб-сайті, що зацікавив,
перед початком доступу . Коментарі – словесне обговорення якої-небудь теми, матеріалів в
чатах, на форумах, в блогах, інше; в тому числі висловлення своєї позиції, думки, інше .
Обліковий запис – запис містить відомості, необхідні для авторизації (підтвердження прав)
Зареєстрованого користувача в момент доступу до додаткових ресурсів Веб -сайту і включає
такі відомості: електронна пошта (логін ) і пароль доступу.

2 . Умови використання Веб-сайту
Використання Користувачем Веб-Сайту, Зареєстрованим користувачем Веб-сайту
(незалежно від дати його реєстрації ) додаткових ресурсів розміщених на ньому, означає
беззастережну згоду з усіма пунктами цієї Угоди та Правил і прийняття їх умов, у тому числі
з усіма його змінами та доповненнями. Процес реєстрації: Користувачеві бажаючому
зареєструватися на Веб- сайті необхідно зайти в меню «Реєстрація» і заповнити реєстраційну
форму, що складається з обов’язкових полів і полів для заповнення. Обов’язкові поля для
заповнення : – Ім’я Користувача; – Прізвище Користувача. – Номер мобільного телефону
Користувача. – Електронна адреса Користувача. Населений пункт Користувача. Користувач,
який здійснює реєстрацію на Веб-сайті гарантує, що досяг 18 річного віку на дату
проведення реєстрації, Користувач, який не досяг необхідного віку, зобов’язується
утриматись від реєстрації на Веб-сайті. У разі порушення умов цього пункту, Адміністрація
Веб-сайту не несе відповідальності, а відповідальність за порушення умов даного пункту
покладається на батьків або інших законних представників (усиновителів, опікунів,піклувальників) Користувача, який не досяг необхідного віку . Зареєстрований користувач
гарантує достовірність, точність даних зазначених під час реєстрації, при цьому
Адміністрація Веб-сайту не перевіряє надану останнім інформацію, а відповідальність за
порушення умов даного пункту покладається на Зареєстрованого користувача. Адміністрація
Веб- сайту не буде розкривати інформацію про зареєстрованих користувачів третім особам,
за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів згідно із
законодавством України. Після заповнення полів реєстраційної форми і натиснення кнопки
“зареєструватися”, вважається, що реєстрація пройшла успішно (створено обліковий запис і
зареєстрованого користувача). Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за
розміщений Зареєстрованим користувачем матеріал, коментарі на Веб-сайті, проте в разі
допущення Зареєстрованим користувачем порушень має право видалити даний матеріал
(контент користувача ), коментар, а у разі повторного порушення заблокувати обліковий
запис Зареєстрованого користувача. Зареєстрований користувач Веб-сайту самостійно несе
повну відповідальність за будь-які дії, здійснювані з використанням його облікового запису і
забезпечує зберігання пароля доступу до облікового запису Веб-сайту, останньому слід
негайно повідомити Адміністрацію Веб-сайту, шляхом відправки повідомлення через форму
зворотного зв’язку, про будь порушення схоронності або несанкціоноване використання
його облікового запису, якщо про таке йому стало відомо. Адміністрація Веб-сайту
самостійно визначає перелік сервісів Веб-сайту, що надаються для поліпшення сервісу, інше,
при цьому Адміністрація Веб-Сайту може припинити надавати ряд або всі сервіси надаються
Зареєстрованим користувачам Веб-сайту виключно на свій розсуд і без направлення
попереднього повідомлення. Адміністрація Веб-сайту докладає всіх зусиль, щоб забезпечити
безперебійну роботу Веб-сайту, додаткових ресурсів розміщених на ньому, проте не несе
відповідальності і не гарантує повну або часткову втрату матеріалів (контенту), коментарів,
інше, що були розміщені на Веб-сайті, в тому числі за недостатню якість або швидкість
надання послуг з розміщення, відтворенню та демонстрації матеріалів на Веб-сайті.
Зареєстрований користувач розуміє і погоджується, що розміщуючи на свій ризик матеріал,
коментар, інше під своїм обліковим записом на Веб- сайті, останній буде в повному обсязі
доступний для користувачів Веб-сайту в мережі Інтернет, без будь-яких обмежень, за
винятком обмежень введених Адміністрацією Веб-сайту. Зареєстрований користувач
Веб-сайту в будь-який момент на свій розсуд і без направлення попереднього повідомлення
Адміністрації Веб-сайту може видалити свій обліковий запис і тим самим припинити
використовувати додаткові ресурси, розміщені на Веб-сайті, при цьому матеріали (контент
Користувача) і коментарі розміщені у видаленому обліковому записі, Адміністрація
Веб-сайту має право не зберігати і не відновлювати. Адміністрація Веб-сайту може
припинити (видалити) дію облікового запису Зареєстрованого користувача в тому випадку,
якщо обліковий запис не використовується протягом 12 (дванадцяти) місяців, при цьому
матеріали (контент Користувача і коментарі, розміщені в такій облікового запису,
Адміністрація Веб-сайту має право не зберігати і не відновлювати. Користувач повною
мірою усвідомлює і підтверджує, що Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за
будь-які прямі або непрямі збитки, включаючи крім іншого, упущену вигоду, що виникають
внаслідок: – Використання або неможливості використання Веб-сайту; – Неуповноваженого
доступу до облікового запису Зареєстрованого користувача третіми особами; – Заяви,
коментарі третіх осіб на Веб-сайті; – Видалення Адміністрацією Веб-сайту матеріалів,
коментарів зареєстрованих користувачів, у тому числі блокування облікового запису
Зареєстрованого користувача; – Інші випадки, що мають відношення до використання ресурсів Веб-сайту.

3. Виключення гарантій
Адміністрація Веб-сайту надає сервіс Веб- сайту на умовах «як є» і не надає будь-яких
гарантій і запевнень. Адміністрація Веб-сайту, не гарантує Користувачеві, що: – Веб-сайт
буде відповідати вимогам і потребам Користувача; – Веб-сайт функціонуватимебезперебійно, постійно, безпомилково і безпечно; – Інформація, отримана в результаті
використання Веб-сайту, буде точною і достовірною; – Будуть виправлені дефекти в
експлуатації або функціональності будь-якого програмного забезпечення, доопрацювання
програмного забезпечення, що забезпечує роботу наданого сервісу Веб-сайту; – Дотримання
конфіденційності щодо розміщеного зареєстрованим користувачем матеріалу (- ів),
коментаря (- ів).

4. Права інтелектуальної власності
Адміністрація Веб-сайту дотримується політики дотримання прав інтелектуальної власності
щодо будь-якого матеріалу, коментарів розміщених на Веб-сайті, тому Адміністрація в разі
порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб, тим чи іншим Користувачем, має
право застосувати процедуру обмеження на використання. Будь-яка особа, яка вважає, що
його авторські та/або суміжні, та/або інші права, а також законні інтереси порушені у зв’язку
з розміщенням через Облікову запис на Веб-сайті конкретні матеріали, коментарі, має право
повідомити про це Адміністрацію Веб-сайту шляхом відправки повідомлення через форму
зворотного зв’язку. Зареєстрований користувач підтверджує, що володіє правами на
матеріал, коментарі, розміщені через обліковий запис на Веб-сайті, в тому числі право
використовувати способом подання матеріалів, коментарів до загального відома публіки
таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до таких матеріалів, коментарям з
будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором, у тому числі дозволяти і
забороняти таке використання, а також перешкоджати неправомірному використанню, без
обмеження по термінах і території використання, з правом передачі третім особам.
Зареєстрований користувач гарантує, що люди, чиє зображення та виконання зафіксовані в
матеріалах розміщених через обліковий запис Веб-сайту, надали дозвіл на їх фото-,
відеозйомку і згоду на використання такого матеріалу з їх участю будь-яким можливим
способом, а в разі будь-яких претензій самостійно і за свій рахунок дозволить такі скарги,
претензії і позови з такими особами, без залучення Адміністрації Веб-сайту. Зареєстрований
користувач погоджується, що у разі пред’явлення до Адміністрації Веб-сайту будь-яких
претензій, скарг чи позовів у зв’язку з порушенням прав інтелектуальної власності чи
немайнових прав фізичних осіб, Зареєстрований користувач, що розмістив даний матеріал,
коментар через Облікову запис на Веб Сайті, самостійно і за свій рахунок дозволить такі
скарги, претензії і позови з третьою стороною, а якщо Адміністрація Веб-сайту при цьому
зазнає збитків – компенсує такі збитки . Адміністрація Веб-сайту не несе відповідальності за
порушення прав інтелектуальної власності щодо будь-якого Контенту, розміщеного на
Веб-сайті, і в разі виникнення спору Адміністрація Веб-сайту протягом 24 годин, з моменту
отримання відповідного звернення, блокує матеріал щодо якого виникла суперечка, до
моменту вирішення спірного питання.

5. Згода на обробку персональних даних.
Проставляючи відмітку «Я підтверджую» мені відомо та я таким чином надаю свою згоду на
використання та передачу ФОП особі Стрижакової Наталії Андриівні ,моїх персональних
даних для їхньої обробки, третім особам на умовах конфіденційності в порядку,
передбаченому чинним законодавством України. Таке використання та/або передача можуть
здійснюватися винятково з метою виконання даної Угоди, у порядку та на умовах
визначеною Політикою про захист персональних даних. При передачі персональних даних
Користувача третім особам, з метою вказаною в даному пункті використання третіми
особами персональних даних Користувача винятково з метою, визначеною даною Угодою і
для його виконання, а також забезпечення належного захисту від несанкціонованого доступу
до них з боку третіх осіб.

6 . Інші умови

Покупець, приєднуючись до Угоди та приймаючи його умови, дає свою згоду на одержання
інформації ФОП,в особі Стрижакової Наталії Андріївни, у тому числі рекламної, будь-яким
способом, у тому числі мережами електрозв'язку, а саме телефонного, факсимільного,
мобільного зв'язку, а також через мережу інтернет. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного
Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору
лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю всі
Користувачі Бонусного Рахунку погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються їх
виконувати. Ця Угода та Правила, а також зміни і доповнення до них, набирають чинності з
моменту їх розміщення за адресою lecompany.net Застосовним правом за цією Угодою та
Правилам є право України. Усі суперечки з приводу Угоди та Правил вирішуються згідно з
чинним законодавством України.ФОП в особі Стрижакової Наталії Андріївни.
ЛЕА - нова косметична компанія на ринку України. Центральний офіс і склад компанії
розташовані в м. Харків. Виробником бренду ЛЕА є найкращі виробники Туречини, які вже
зарекомендували себе як виробники якісної косметики європейського рівня. Сьогодні цю
продукцію можна зустріти в 75 країнах світу. Вся косметика проходить дерматологічні
випробування, не містить агресивні хімічні речовини і є гіпоалергенно А ще ми маємо для
вас нову лінію косметики,придбати яку можливо виключно в нашій компании! Цінуємо
кожного з ВАС!